Leukemi


Leukemi eller blodkreft rammer circa 500 nordmenn årlig. De fleste som får påvist leukemi, er voksne. Leukemi er en fellesbetegnelse på sykdom der et hvitt blodlegeme i benmargen blir ondartet og deretter deler seg uhemmet. Man skiller mellom kronisk og akutt leukemi. Disse deles så videre inn i lymfatisk og myelogen leukemi. Kort sagt er skillet mellom disse to formene hvilken gruppe av hvite blodlegemer kreften er utgått fra.

Av risikofaktorer er enkelte kjemikalier vist å eksponere for blodkreft. Dette dreier seg om benzen, alkylerende substanser og store doser stråling. Få nordmenn eksponeres for slike stoffer i store nok doser til å utvikle blodkreft.