Leukemi Diagnose


Ved mistanke om blodkreft vil lege ta opp en sykehistorie for så å bestille blodprøver. Mistanke om akutt blodkreft medfører hastehenvisning til spesialist i blodsykdommer, kalt hematolog. Spesialisten vil så ta prøve av benmargen og eventuelt påvise blodkreft ved mikroskopi.

Kronisk leukemi vil ikke haste i like stor grad. Dersom fastlegen mistenker dette etter å ha tatt rutineprøver blir pasienten henvist til spesialist som kan komme til en endelig diagnose ved å studere sammensetningen av blodet i et mikroskop.

Før spesialisten starter behandling, eller velger å ikke gjøre dette finnes ytterligere diagnostikk av de ondartede cellenes arvestoff og komponenter. Vi vil ikke gå nærmere inn på dette.