Myelomatose


Myelomatose er en alvorlig sykdom som har opphav i lymfevev i milten eller i lymfeknuter. En såkalt plasmacelle omdannes til en ondartet celle og begynner å dele seg. Ondartede plasmaceller hopes så opp i benmargen. Disse plasmacellene kan så danne såkalte immunoglobuliner som legen kan måle i blodet. Når store mengde ondartede celler hopes opp i benmarg kan disse påvirke hverandre til å ødelegge benstrukturer og gi plutselige brudd.

Hvert år får ca. 300 nordmenn påvist myelomatose. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 70 år. Sykdommen er sjelden hos unge. Man kan ikke bli frisk av sykdommen, men legene kan tilby livsforlengende behandling. Median overlevelse er 3 år. Noen lever kortere enn dette, andre lever lengre. Unntaksvis kan man leve over 10 år med sykdommen.