Leukemi Leveutsikter


De fleste pasienter med blodkreft vil dø av sin sykdom. Både akutt og kronisk blodkreft har flere undergrupper med varierende prognose. Enkelte former har god overlevelse, mens andre former har kort forventet levetid.

Ved akutt leukemi vil de fleste dø uten behandling innen ett år. En stor andel av disse vil dø i løpet av få måneder. Dersom man skal overleve akutt leukemi må behandlingen med cellegift slå tilbake kreften. Dette skjer hos 60-80%. Av disse vil rundt 50 % få tilbakefall innen 5 år. Det er mulig å slå ned et tilbakefall, men jo raskere tilbakefallet kommer, jo dårligere er leveutsiktene.

Kroniske former for blodkreft reduserer forventet levetid. Som regel er disse formene av blodkreft ikke mulig å kurere. Forventet overlevelse er avhengig av type blodkreft, men som regel kan man vente seg flere års overlevelse.