Blodkreft


Kreftpasient som har gjennomgått cellegiftskur.

Kreft er ukontrollert celledeling. Blodkreft er en samlebetegnelse på krefttyper som oppstår i benmarg, lymfe og blodbane. Denne oversikten vil ta for seg leukemi, kalt leukemia på engelsk, og myelomatose. Begge kreftformer har sitt opphav i dannelsen av blodlegemer.

Blodkreft.no er ment som en oversikt for pasienter, pårørende og folk uten helsefaglig bakgrunn. Sykdommene er svært komplekse, og derfor er stoffet her forenklet.