Myelomatose Behandling


Generelt behandler man ikke sykdommen før den gir symptomer. Det er ikke bevist at pasienter uten symptomer, og som har myelomatose, har noen effekt av behandling. Sykdommen kan ikke kureres, og målet med behandlingen er derfor livsforlengelse og lindring av symptomer. Behandling med cellegift forsøker å drepe så mange ondartede celler som mulig. Problemet er at behandlingen også dreper normal benmarg. Jo større dose, desto mer normal benmarg blir drept.

For yngre pasienter gjerne under 60 år behandler legene aggressivt med cellegift før de henter ut såkalte stamceller fra pasienten. Etter dette får pasientene en kur med svært høy dose av cellegift. I tillegg til å drepe ondartede celler vil denne kuren utrydde normale celler i benmargen. For å få benmargen til å produsere livsviktige blodceller igjen sprøytes egne stamceller inn i pasienten igjen. Behandlingen er aggressiv og krever mye av pasientene. Dødelighet ved slik behandling er under 5 %. Behandling med stamceller forlenger levetiden med gjennomsnittlig 1 år.

For pasienter over 65 år er behandlingen kun cellegift uten stamceller. Det er ikke vist positiv effekt av stamcellebehandling hos disse pasientene.

Over er behandling som virker direkte inn på sykdommen beskrevet. I tillegg vil legene forsøke å behandle plager så godt de kan. Dette er såkalt lindrende behandling. Smerter kan behandles med paracet, paralgin forte og morfin. I tillegg virker cellegiften positivt inn på smerter. I noen tilfeller får pasientene stråling mot skjelettet for å lindre smerter og hindre brudd.

Mye kalk i blodet kan gi væsketap, kvalme, oppkast, tørste og koma. For å behandle dette kan legene gi væske rett inn i blodet, vanndrivende, cellegift som i grunnbehandlingen og spesielle medisiner som skal senke kalkinnholdet.

Mange pasienter har lav blodprosent. Noen av disse får blodoverføring. Lav blodprosent gir slapphet og blekhet. Nyresvikt må behandles med rikelig væsketilførsel og i noen tilfeller dialyse. Behandling av grunnsykdommen står også her sentralt.

Ved brudd vil pasientene få bruddbehandling hos ortoped. Det kan for eksempel dreie seg om en protese i hofte eller plate som skal holde et skulderbrudd på plass. Pasienten er utsatt for infeksjoner da sykdommen virker inn på immunforsvaret og svekker dette. Legene vil raskt iverksette behandling med antibiotika for å stoppe alvorlige inntrengere.