Myelomatose Diagnose


Legen kan få mistanke om myelomatose dersom pasienten har spesielt høyt kalkinnhold i blodet, dersom man får plutselig nyresvikt, ved høy senkning eller ved plutselige brudd uten at det har vært en skade.

Dersom legen mistenker at myelomatose kan foreligge vil hun ta spesielle blodprøver som kan være forhøyet. I tillegg vil hun bestille røntgenundersøkelse av skalle, bekken, brystvegg, ryggrad og lange knokler. For å stille diagnosen endelig må legen hente ut benmarg fra pasienten og studere såkalte plasmaceller. Det foreligger kriterier for antall plasmaceller som legene retter seg etter.