Myelomatose Symptomer


Smerter er fremtredende hos mange pasienter med myelomatose. Ansamling av ondartede celler i benmarg og truende brudd er årsaken til dette. På grunn av ansamling av ondartede celler i benmarg og interaksjon mellom disse, kan pasienter med myelomatose plutselig få uventede benbrudd. Bruddene kan komme uten at det foreligger noen skade.

Gjentatte infeksjoner kan ramme pasientgruppen. Årsaken til dette er nedsatt dannelse av såkalte immunoglobuliner som er en viktig del av immunforsvaret. Ødeleggelse av skjelett gir frislipp av kalk til blodet. Økt kalk i blodet gir kvalme, tretthet, anoreksi og eventuelt koma.

Nyresvikt er ikke uvanlig hos myelomatosepasienter. Nedslagsprodukter fra sykdommen i nyrene er årsak til dette. Stort kalkinnhold i blodet forverrer nyresvikten. Leger vil overveie myelomatose dersom senkningsreaksjonen er på over 100. Senkningsreaksjon er en prøve som man kan få utført på et vanlig legekontor.

Pasientene kan få skade på ryggmargen som kan gi redusert følelse og lammelser i ben og inkontinens for urin og avføring. Dersom legene mistenker dette vil pasienten bli lagt inn akutt på sykehus til intensiv behandling med medisiner og eventuelt kirurgi.